Activitats

Les activitats més variades i sorprenents al Festival de la Infància

Tecnologia

Medi Ambient

Aventura

Esport

Música
i espectacles

Imaginació
i creativitat

Civisme

Salut i hàbits
saludables

Fes-te amb la guia del visitant

Hi trobaràs el detall de totes les activitats del Festival desglossades
per àrees i per horaris.