FAQ's

Es podrà portar el menjar des de casa? Hi haura restaurants o bars dins per comprar-ne?

Sí, es pot portar menjar de casa. El Festival compta amb una àrea de pícnic així com una amplia oferta de serveis de restauració.

Hi haurà lloc per escalfar el menjar?

Sí, al Palau 2 hi haurà un espai habilitat per escalfar menjar de nadons

Es pot entrar i sortir del Festival?

No, la entrada és per a un únic accés.

Quin són els horaris de les entrades de la franja horària de la tarda?

L´horari del festival és de 10-20h
L´horari de tarda és de 16-20h.

Com es gestionen els descomptes per a majors de 65 anys?

El descompte és exclusiu per a la venda a taquilla. S'haurà d'aportar l'acreditació corresponent.

El preu de l'entrada serà menor si només vull anar a Infància i no a XD Young Fest?

El Festival de la Infància ha integrat el saló XD Young Fest per a nens i nenes d'entre 10 i 14 anys com un espai més, de manera que l'entrada és conjunta i al preu habitual.

Quina documentació es necessita per adquirir les entrades de Família nombrosa o monoparental?

S'ha d'acreditar per mitjà de la corresponent targeta la condició de família nombrosa a les taquilles del Festival.

Els nens i nenes amb 3 anys paguen la entrada al Festival de la Infància?

Els menors de 3 anys no paguen. Els nens de 3 o més anys sí.

Hi haurà lloc per canviar els bolquers dels nens?

Si, al Palau 1 i al Palau 2 hi haurà un espai reservat i condicionat per a tal fi.

Quins són els requisits que han de complir les persones amb mobilitat reduïda per obtenir un descompte en el preu de l'entrada?

Tenir una discapacitat mínima del 33% i presentar una targeta acreditativa.